Zaznacz stronę

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109
Fundacji na Rzecz Rodziny
im. Świętej Rodziny

Szkoła objęta patronatem naukowym UKSW w Warszawie

XX lecie Szkoły 1997-2017

Szkoła wychowująca i ucząca

Od 1997 roku Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 im. Świętej Rodziny w Warszawie z powodzeniem realizuje swoją misję szkoły wychowującej ku wartościom katolickim i na wysokim poziomie kształcącej kolejne pokolenia uczniów. Imię naszej szkoły jest wielkim zaszczytem ale także zobowiązaniem. Rodzina każdego naszego wychowanka jest najważniejszym partnerem dla szkoły, gdyż chcemy wspierać rodziców w wychowaniu opartym na przesłaniu ewangelicznym.

 

Każdy dzień naszej pracy rozpoczynamy od wspólnej modlitwy i rozważań nad wybranymi fragmentami Ewangelii oraz oddajemy nasze codzienne sprawy pod wstawiennictwo Ducha Świętego. Nasi nauczyciele realizując zadania wychowawcze i opiekuńcze otwarcie odwołują się do obecności Boga w życiu każdego z nas.

 

Stwarzamy naszym uczniom warunki do nauki opartej na poszanowaniu godności i prawie do popełniania błędów. Jesteśmy po to by wzmacniać każdego naszego wychowanka w dobrych i wspierać w trudnych sytuacjach szkolnych, których mądre rozwiązywanie uczy postaw szacunku, akceptacji, ale i kształtuje umiejętność krytycznego patrzenia na to co złe – niewłaściwe.

 

Nasza szkoła została objęta patronatem naukowym Wydziału Pedagogicznego UKSW w Warszawie, co pozwala nam na wymianę doświadczeń w zakresie teorii i praktyki nowoczesnej pedagogiki. Nauczyciele naszej szkoły prowadzą na uczelni zajęcia ze studentami, organizują dla nich lekcje otwarte, a także korzystają ze wsparcia Uniwersytetu w postaci konferencji, szkoleń czy konsultacji.

 

Oferujemy naszym uczniom szerokie możliwości rozwoju własnych zdolności i zainteresowań. Gama zajęć pozalekcyjnych jest niezwykle szeroka i obejmuje ponad 35 różnych kół; począwszy od koła kulinarnego, a skończywszy na chórze… Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Zajęcia uwzględniają jednakowo potrzeby uczniów zdolnych jak i uczniów mających trudności w uczeniu się.

 

Zapewniamy kameralne klasy (nie więcej niż 16 osób) nad którymi opiekę wychowawczą sprawują profesjonalni i oddani swoim uczniom nauczyciele. Celem naszych nauczycieli jest otwierać przed uczniami drzwi do nauki i bezpiecznie wyposażać każdego z osobna w narzędzia do samodzielnych poszukiwań i dociekań (uczniowie mają tworzone warunki aby móc realizować indywidualny program lub tok nauki).

 

Nie zapominając o wartości humanistyki, dużą wagę przykładamy do edukacji językowej  i matematyczno – przyrodniczej, których znaczenie we współczesnym świecie jest niezaprzeczalne. Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej realizujemy rozszerzone treści we wspomnianym zakresie. Każdy przedmiot egzaminacyjny nauczany jest w znacznie rozszerzonym wymiarze godzinowym.

 

Zapewniamy uczniom ale także rodzicom profesjonalne wsparcie ze strony pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego, a także pomoc logopedyczną i reedukacyjną dla uczniów tego potrzebujących (realizujemy corocznie badania przesiewowe w tym zakresie).

 

Tak rozbudowaną ofertę edukacyjną połączyliśmy z niezwykle konkurencyjnym czesnym. Obecnie jest to 690 zł – płatne przez 12 miesięcy. Rodzice ponoszą dodatkowo jedynie koszty obiadów (ok. 180 miesięcznie), opieki świetlicowej (40 miesięcznie) i ewentualnie zajęć logopedycznych lub reedukacyjnych (tzw. terapia pedagogiczna) w wysokości 20 zł miesięcznie.